Introductie - A3M Metaal, óók interessant voor u ?


Ook u kunt beschikken over een zeer zelfstandig vakman met eigen gereedschap.

Adrie Mensink is een ZZP-er (Zelfstandige Zonder Personeel) die als opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor diverse opdrachtgevers.

Metaalbewerker in de breedste zin van het woord, veelzijdig in (niet-verspanende) metaalbewerking.

Werkzaam o.a. in:

  • Constructiewerk
  • Machinebouw
  • Montagewerk
  • Onderhoud
  • Bankwerk
  • Reparatie
  • Laswerk
  • Etc.

Een prima dosis vakkennis en kwaliteit, een helder hoofd, twee rechterhanden, een flinke portie technisch inzicht en een goed arbeidsethos; dat is wat u geboden wordt.

Er wordt rechtstreeks aan opdrachtgevers gefactureerd zodat duidelijk is met wie u zaken doet.

Vóór aanvang van de opdracht ontvangt u een uittreksel uit het handelsregister, een kopie legitimatie en een VAR-verklaring van de Belastingdienst (VAR = Verklaring ArbeidsRelatie).

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) biedt vooraf zekerheid over het karakter van de relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Beide partijen hebben hierdoor zekerheid dat er geen loonheffing of premies werknemersverzekeringen hoeven te worden ingehouden en afgedragen.

Er wordt voorzien in een ruime set standaard elektrische- en handgereedschappen, inclusief werkschoenen, werkkleding, gehoorsbescherming, veiligheidsbril etc.

Altijd wordt gepoogd creatief mee te denken om voor opdrachtgevers tot goede oplossingen te komen.

Hoog in het vaandel staan kwaliteitsbewust vakmanschap, klanttevredenheid en respect voor de klant.
Vanzelfsprekend wordt gepaste discretie in acht genomen.

Indien u in de nabije toekomst overweegt om een ZZP-er binnen uw organisatie te laten werken, neemt u dan eens contact op.

Tel: 06 - 1105 0712 of info@a3m-metaal.nl.

Er kan dan een afspraak gemaakt worden om alle nodige informatie uit te wisselen.

Eventuele startdatum, opzegtermijn, de te verwachten werkzaamheden, etc. kunnen dan besproken worden.

A3M Metaal
Adrie Mensink
Bornerbroeksestraat 162
7601 BJ ALMELO